Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
21,800,000
21,500,000
15,600,000
40,900,000
36,400,000
34,300,000
32,400,000
26,500,000
24,600,000
22,400,000
27,100,000
22,900,000
43,400,000
38,800,000
33,600,000
28,400,000
27,900,000
21,700,000
48,550,000
44,700,000